Digitalisera eller dö – så skapar du en vinnande strategi

(Artikel av Elin Dunås för CIO Sweden, maj 2017)

Jonas Hammarberg

Vår värld blir allt mer digital, och den som inte tar vara på möjligheterna får se sin position hotad. Så hur ska du agera för att hjälpa din organisation
till största möjliga digitala framgång?

För att få de hetaste tipsen mötte vi upp Jonas Hammarberg, som är rådgivare inom digitalisering på Awesome Group och tillsammans med Arash Gilian skrivit boken ”Get Digital or Die Trying”. Hans första råd är något av en klassiker – släpp fokus på tekniken och börja med verksamhetens behov.

Det är en gammal sanning, men fortfarande nog så viktigt att påpeka, menar han.

– Man måste först definiera vad man vill uppnå, sedan titta på hur man löser det. En av de stora utmaningarna är att organisationer gör saker i fel ordning. De får syn på en ny, häftig produkt, app eller plattform och frågar sig vad de ska ha den till. De går från vad, till hur, till varför, vilket är fel ordning och ett starkt skäl till att ny teknik inte alltid fungerar. Det gäller att hålla i minnet att det inte längre är tekniken som håller tillbaka, säger han.

Tekniken måste alltid placeras i ett vettigt sammanhang. Som framgångsrik cio ska du vara den tekniska experten, som kan stötta ledningen. Då måste du vara väl insatt i företagets utmaningar, internt och externt.

– När du väl förstått verksamhetens utmaningar kan du visa på vilka tekniska möjligheter som finns och på vilka implikationer det får på anställda, kunder och alla andra verksamheten har att göra med.

Det här gäller alla it-initiativ, men blir ännu viktigare när man talar om digitalisering eftersom det rör sig om så pass genomgripande förändringar – på alla nivåer – av allt från affärsmodeller och konkurrenssituation till verktyg, processer och företagskultur.

– Det är cio:ns uppgift att stärka ledningen och få alla att förstå och vilja göra den digitala transformationsresan. Ingen klarar det själv, konstaterar Jonas Hammarberg.

Enligt Jonas Hammarberg är digitalisering ett paradigmskifte, där en av de mest spännande effekterna är att makt och kunskap förskjuts nedåt i organisationer och hierarkier faller.

– Förr gjorde medarbetaren det chefen sa, för chefen hade kunskapen. Det är en spännande förflyttning som skett, nu när var och en som vill ha kunskap enkelt skaffar sig den själv, säger han.

Idéer och drivkraft kommer ofta nedifrån. Samtidigt, påpekar han, är digitalisering till sin natur ett ”top down”-projekt som behöver initieras av ledningen för att mål, verktyg och processer ska komma på plats. Det är en intressant paradox, tycker Jonas Hammarberg, där lösningen är ödmjukhet, öppenhet och modet att be om hjälp.

Han upplever att många ledare känner sig osäkra och rädda för att blotta sin okunskap. Men så skulle det inte behöva vara.

– De skulle tydligt kunna säga till sin organisation att de inte kan allt, utan behöver medarbetarnas samlade kompetens för att lösa de allt mer komplexa frågorna. De skulle kunna be om hjälp, men så sker inte alltid.

”Tillsammans” är ett ord som återfinns i allt fler sammanhang nu, nästan en ny ”hajp”, och som förhoppningsvis är här för att stanna. Någon annan väg framåt finns nämligen inte, om vi får tro Jonas Hammarberg.

– Hela slaget runt det digitala ledarskapet handlar om att skapa följare som skapar följare som skapar följare. Vi behöver bli smartare, snabbare och starkare, och vi behöver bli det tillsammans.

Jonas Hammarberg skiljer på yttre och inre digitalisering, där yttre digitalisering handlar om en verksamhets erbjudande och agerande externt, gentemot kunder och partners, medan den inre digitaliseringen rör interna processer, arbetssätt, it-verktyg , medarbetare och företagskultur. I slutändan hänger de båda ihop, en yttre digitalisering är beroende av inre digitalisering och vice versa, men det är ändå vettigt att göra skillnad, tycker han.

Som CIO är du kanske framför allt involverad i den interna digitaliseringen, vad gäller verktygsval, plattformar, bemanning, sourcingstrategi och organisation. Jonas Hammarberg förespråkar ett agilt arbetssätt och nya samarbetsformer.

– Skillnaden mellan den digitala transformationen och en traditionell förändring är att allt behöver ske i små pulser, agilt och i ett nära organisatoriskt samarbete mellan it och verksamhet. Nya samarbetsgrupper behöver formas, och alla i organisationen måste utveckla sin digitala kompetens, säger han.

Det cio måste göra är också att teama ihop sig med andra ledare och verkligen driva frågan om samarbete i ledningsgruppen.

– Det är så lätt att tro att digitaliseringen handlar om teknik, men vi får inte glömma att det är människorna som ska göra resan.

Ett annat viktigt uppdrag för cio, där många går bet enligt Jonas Hammarberg, är att säkerställa att det finns en gemensam plattform för kunskapsutbyte på plats. Som används.

En plattform som stödjer alla verktyg och appar är A och O för att jobba effektivt digitalt, anser han. Men många misslyckas med att få medarbetarna att använda plattformen. Det gäller både intranät och nya ”sociala medier-plattformar”.

– På ett typiskt intranät idag är 90 procent av användarna inte aktiva alls, 9 procent tittar på och 1 procent producerar. Meningen är att man ska arbeta där, men istället blir det ett arkiv för dokument som ingen tittar på.

Det behövs mer attraktiva verktyg och en grundlig förståelse för varför de ska användas för att få förändringen att ske, menar han.

– Tricket är att få medarbetarna att vilja använda verktygen av sin egen fria vilja, då tar de också ansvar för helheten.

Förmågan att fatta datadrivna beslut är en förutsättning för framgång i den digitala eran.

Enligt en IDC-studie använder dagens företag i snitt bara 1 procent av alla data de har tillgång till när de fattar beslut. Det duger inte om du vill kunna hålla jämna steg med nya digitala konkurrenter, enligt Jonas Hammarberg. Ett uppdrag för cio är att sälja in vikten av att fatta datadrivna beslut.

– Och det kräver en del. Du behöver vara en god pedagog och en bra storyteller för att få organisationen att inse vikten av att bli datadriven både inåt och utåt. Det gäller ju att sätta en helt ny eller uppgraderad kultur i system. Alla måste kunna komma åt data och fatta beslut – marknad, försäljning, kund­service, utveckling, produktion, inköp, logistik, ekonomi, it och personalfunktionen.

För cio blir det åter en fråga om att tillhandahålla verktyg och plattformar som skapar en gemensam bild för alla inblandade.

– Transparens är viktigt, att rätt data finns tillgänglig i rätt tid för alla som behöver det.

En annan nöt att knäcka är hur man attraherar – och framför allt lyckas behålla – den yngre generationen, de som verkligen lever och andas den digitala världen. Här är det extra viktigt att de verktyg och system man erbjuder internt är tillräckligt attraktiva.

– Det ska vara en upplevelse att vara på jobbet, då blir man emotionellt engagerad och ger sitt bästa, tycker Jonas Hammarberg.

Att medarbetare ska få använda egna verktyg, det vill säga BYOD (bring your own device) är en självklarhet, tycker han. Ingen ska behöva arbeta med sämre verktyg på jobbet än hemma. Det är ohållbart.

I boken beskrivs den digitala transformationen som en niostegsprocess – där varje steg är kritiskt för framgång, och där du, som i alla förändringar, lär stöta på motstånd. Som ledare gäller det att vara uthållig.

Vilka är de vanligaste fallgroparna i den digitala transformationen?

– Att man ser det som ett isolerat it-projekt när det är något som rör hela verksamheten. Nästa fallgrop är att alls se det som ett projekt, vilket det inte är eftersom man aldrig blir klar. Det är en verksamhetsprocess som ständigt utvecklas, med hjälp av digital teknik.

Vilket är ditt bästa tips för att lyckas?

– Lägg kraften på att planera och förbereda, så att alla är med på skeppet och känner att de både vill och måste bidra. Eftersom behovet av att vara behövd är så stort hos oss människor hjälper det att vara tydlig här. Säkerställ att alla känner behovet av förflyttning och skapa den digitala visionen. Var inte så snabb med att bygga strategin, utan dröm och skapa en riktigt härlig vision först!

  • KUNSKAP: I den digitala världen har kunskap gått från något unikt och exklusivt till något som finns tillgängligt för alla. Därför är kunskap inte längre hårdvaluta.
  • KOMPETENS: Rätt kompetens är värd sin vikt i guld. Aldrig tidigare har humankapitalet varit viktigare.
  • KUNDSKAP: I den digitala världen uppstår nya affärsmodeller, där någon annan än användaren betalar i praktiken. Det gör att kundbegreppet breddas.
  • KÄNSLA: Känsla står för det mänskliga, kreativa; tankar, idéer och drömmar. Vi vill göra affärer med folk vi tycker om och går omvägar för att slippa dem vi inte gillar. Därför är känsla kanske det viktigaste K:et, och något digitali­sering, automatisering eller robotar aldrig kan ersätta.
  • KOMMUNIKATION: Ett område där vi kommer att utvecklas och bli bättre på att kommunicera via digitala möten.
  • KULTUR: Kultur kan inte köpas, den måste väljas, utvecklas och levas. Det gäller att utveckla en digital kultur som passar både den befintliga organisa­tionen och den nya generationen.
  • KONVERGENS. Konvergens är kraften som ser till att alla jobbar mot en gemensam vision, som möjliggör digital världsklass.

Artikeln i CIO Sweden