Om rena pensioner på WWF Min Vardag

Ny artikel på WWF Min Vardag, om ett viktigt ämne: våra pensioner.

Som Olivia Linander säger i artikeln:

Pensionerna är en viktig symbolfråga eftersom de ska ge oss en god framtid. Det är paradoxalt att de investeras i något som sätter hela vår framtid på spel…

Här hittar du texten.

Artikeln Dags för rena pensioner, WWF MIn Vardag, www.wwf.se/minvardag