Snart dags för Klimatriksdagen!

Nästa långhelg, den 6-8 juni, samlas hundratals engagerade människor i Norrköping för att diskutera miljö och klimat. Klimatriksdag 2014 sker under festliga former med shower och uppträdanden, men huvudsyftet är att rösta fram ett antal motioner som sedan ska lämnas till politikerna.

På hemsidan hittar jag till exempel de här tre (av 225!):

Vi föreslår att klimatriksdagen rekommenderar kommunens förtroendevalda, kommunala
bostadsbolag och de politiska partierna att bygga kollektivhus eller åtminstone utreda intresset för bogemenskap på orten. Kommunala bostadsförmedlingar bör registrera intresse för kollektivhus.

Jag vill att Klimatriksdagen ska uppmana de folkvalda på alla nivåer att arbeta för att minska normen för vad som ska anses vara heltid – detta som ett led i att både minska vår påverkan på klimatet och ge oss ett rikare liv.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige skyndsamt
ska bygga ut de största vägarna med den utrustning som krävs för elektrifierade transporter.

Jag intervjuade initiativtagaren till Klimatriksdagen, Annika Elmqvist, tidigare i vår, läs gärna artikeln på www.wwf.se/minvardag

Klimatriksdag_MV